ТРЕНИРОВКИ ПО ТАЙ ЧИ И УШУ ЗА СЕЗОН ЕСЕН 2022 - ПРОЛЕТ 2023

Тренировките по ТАЙ ЧИ се провеждат в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас в понеделник, сряда и четвъртък от 7:30 до 8:30 часа.

Тренировките по УШУ се провеждат в у-ще "Петко Росен", ж.к. Меден рудник, в понеделник и сряда от 17:30 до 18:30 часа.


Нощувки в Бургас

Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
НА СПОРТЕН КЛУБ БЕЙСИН

ЧАСТ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между Спортен клуб Бейсин, Бургас и трениращите при предоставяне на услуги в спортната зала.

2. Трениращият, заплатил таксата за посещение, декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите правила, също така се задължава да ги спазва и да носи отговорност за тяхното нарушаване.

3. Лица, които не тренират, не се допускат в залата!

4. При неспазване на правилника Спортен клуб Бейсин, Бургас, има право да забрани достъпа на нарушителите до залата.

5. Заплащането се извършва от 1-во до 5-то число на всеки месец.

6. Трениращите нямат право да изискват връщане на пълната или частичната стойност на таксата.

ЧАСТ II ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛУБА

7. Да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД.

8. Да уведомява своевременно трениращите за всички промени в графика.

9. Да контролира спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички трениращи.

10. Да поддържа съоръженията в клуба в технически изправен вид.

ЧАСТ III ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕНИРАЩИТЕ

11. Всеки трениращ е длъжен да не пречи с действията и поведението си на тренировките на останалите.

12. Всеки трениращ е длъжен да се съобразява с останалите трениращи в залата, като застава на достатъчно разстояние от тях, позволяващо безопасно изпълнение на упражненията.

13. Всеки трениращ е длъжен да влиза в залата с чисто и подходящо за спорта облекло и обувки.

А. ЛИЧНИ ВЕЩИ

14. Всеки трениращ носи отговорност за личните си вещи.

15. Ръководството на Клуба не носи отговорност за изчезнали вещи от залата и съблекалнята.

16. По време на пребиваването си в Клуба, трениращите трябва да оставят личните си вещи на подходящите за целта места.

17. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти, напитки и медикаменти.

Б. ИМУЩЕСТВОТО НА КЛУБА

18. Трениращите носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използвания от тях инвентар, както и за нанасяне на щети на всяка друго имущество на Клуба.

19. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Клуба, трениращите са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество в пълен размер.

В. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

20. Всеки трениращ е длъжен да използва уредите по предназначение.

21. След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване на специално предназначените места.

Г. ХИГИЕНА

22. За тренировките в Клуба е необходимо да имате специално предназначени за тази цел дрехи и обувки. Не се разрешава влизането в помещенията на Клуба с връхни дрехи и обувки от улицата. Ръководството на Клуба има право да не Ви допусне на тренировка с външни обувки.

Д. ЗДРАВЕ

23. Клубът не носи отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето, ако здравословното състояние на някой трениращ се е влошило в резултат на остро заболяване, обостряне на травма, хронично заболяване, които той е имал преди да посещава Клуба.

24. При избора на упражнения, тежести, индивидуални или групови занимания, всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си. Клубът не носи отговорност при травми и наранявания.

25. При участие в индививуални и групови занимания Клубът не носи отговорност за случайни или небрежно причинени наранявания от самия участник или някой от другите участници в групата.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0878 202 207

/от понеделник до петък, от 17:00 до 18:00 ч/