Нощувки в Бургас

Съобщение за провеждане на тренировка

На 15.09. в неделя, тренировките ще се проведат от 18,00ч. във физкултурния салон на ОУ "Антон Страшимиров"