ТРЕНИРОВКИ ПО ТАЙ ЧИ И УШУ ЗА СЕЗОН ЕСЕН 2022 - ПРОЛЕТ 2023

Тренировките по ТАЙ ЧИ се провеждат в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас в понеделник, сряда и четвъртък от 7:30 до 8:30 часа.

Тренировките по УШУ се провеждат в у-ще "Петко Росен", ж.к. Меден рудник, в понеделник и сряда от 17:30 до 18:30 часа.


Нощувки в Бургас

Стефан Колев - новият председател на Българската Федерация по УШУ

Стефан Колев - новият председател на БФУ
На 29 юни 2014 година от 14 ч в сградата на Министерството на спорта се проведе Общо събрание на Българската Федерация по УШУ.

На събранието присъстваха представители на 14  клуба по УШУ от цяла България.

За председател на БФУ беше избран доскорошния зам.председател - Стефан Колев.

В новия Управителен Съвет на БФУ влизат Стефан Колев, Димитър Тодоров и Петър Драгоев.

На Общото събрание беше прочетена молбата на досегашния председател на БФУ Георги Деничин да бъде освободен от председателското място на БФУ. Деничин зае длъжността "президент", а досегашния президент на БФУ - професор Светослав Иванов стана "Почетен президент" на БФУ.

Общото събрание на БФУ прие отчет за извършената дейност, в който изрично се подчерта, че на Европейското първенство по УШУ в Румъния е спечелен първия медал по Сан Да за България от клуб Винг Чун - Стара Загора.

На събранието беше прочетен и финансов отчет, направен от лицензиран счетоводител, в който беше указано, че не се усвоени приходи от Министерството на спорта и беше подчертано спонсорството на новия председател на БФУ Стефан Колев, който осигури домакинството на редица състезания.

В края на заседанието новия председател на БФУ Стефан Колев запозна членовете на ОС с възможността за построяване на зала за УШУ в Бургас и поиска подкрепа от клубовете. Община Бургас дава терен за постройка и право за ползване от 10 г.

Присъствали представители на ОС на БФУ на 29 юни 2014 - от следните клубове: Бей Син, Хуан Шу, Атила, Пътят, Винг Чун, Батят, Златен тигър, Черен дракон, Калагия, Мей Хуа, Арес, Сянката на мъдреците, Пътят на Кунг Фу, ДХР.
Не присъствали представители - от следните клубове: ТБИ и Шън Лун. Събранието има кворум и е проведено легитимно.