НА ВНИМАНИЕТО НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО УШУ
Тренировки за доброволците от Европейското първенство, желаещи да се занимават с Ушу, ще се провеждат от октомври 2022. Повече информация ще бъде публикувана през септември на интернет и фейсбук страниците на спортен клуб "Бей Син".

Нощувки в Бургас

Светли великденски празници!

Ръководството на СК "Бей Син" поздравява членовете си и всички практикуващи Ушу с великденските празници 2021! Бъдете здрави и вдъхновители за последователите си в нашия спорт!